Monta el teu curs

• Creació de projectes musicals: temes, cançons, efectes sonors, bandes

sonores, etc

• Treball amb múltiples pistes. Tipus de pistes: àudio (mono i estèreo),

instruments software, midi

• Instruments i efectes

• Gravació i edició d’àudio

• Modificació de la velocitat d’un fragment o peça enregistrats

• Modificació del to d’un fragment o peça enregistrats

• Introducció i edició MIDI

• Barreja del projecte

• Automatització de barreges

• Masterització i “Bounce”